Cuda Eucharystyczne

 

Regulamin Konkursu Multimedialnego „Cuda Eucharystyczne”

ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem konkursu jest parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze.
Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Lesław Barczyński – Leovision fotografia.

Cele konkursu

 • zainteresowanie tematyką cudów Eucharystycznych;
 • poszerzenie wiedzy o Eucharystii;
 • przypomnienie o chrześcijańskim obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii;
 • uświadamianie wartości świętowania niedzieli, uczestnictwa w Eucharystii dla rozwoju duchowego człowieka, budowania relacji międzyosobowych;
 • pogłębianie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 • Konkurs przeznaczony jest dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 • Prace konkursowe powinny być doręczone do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, os. Kaszubskie 7 – w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2018 r.
 • Prace doręczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Nadesłane prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  „Cuda Eucharystyczne”.
 • Koperta powinna zawierać prezentację nagraną na płycie CD i kartę zgłoszenia uczestnika konkursu (zał.1
  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z prezentacją najlepszych prac odbędzie się w 17 marca 2018 roku w kościele, podczas Dnia Skupienia
  dla rodziców.

NAGRODY

 • I miejsce – plenerowa sesja fotograficzna + 2 wydruki wielkoformatowe na płótnie
 • II miejsce – plenerowa sesja fotograficzna
 • III miejsce – 1 wydruk wielkoformatowy na płótnie

Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej parafii oraz współorganizatora
Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

KRYTERIA OCENY PRAC

 • Zgodność pracy z tematem.
 • Walory estetyczne.
 • Oryginalność kompozycji.

Informacje dotyczące wytworu:

 • Prezentacja multimedialna
 • Praca powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej, w programie PowerPoint.
 • Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
 • Praca powinna zawierać slajd tytułowy, końcowy jak również imię i nazwisko wykonawcy.
 • Można uatrakcyjnić prezentację ścieżką dźwiękową, animacją, estetyczną i czytelną szatą graficzną.

PRAWO AUTORSKIE

Organizatorzy konkursu wobec nadesłanych prac mają prawo (bez żadnych dodatkowych ustaleń) do:

 • wprowadzenia do pamięci komputera,
 • opublikowania w środkach masowego przekazu lub publicznego odtworzenia,
 • wystawiania, wyświetlenia,
 • zamieszczenia w Internecie.
 • Komisja Konkursowa po ocenie zgłoszeń i zaprezentowanych prac przyznaje nagrody .

Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące przyznawanych nagród są ostateczne i nie podlegają zmianie.

Pobierz załącznik 1 – KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN REALIZACJI – ODBIORU NAGRODY

1. Współorganizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Cuda Eucharystyczne” jest Lesław Barczyński – LeoVision Fotografia.

2. Nagrody w konkursie to:

 • I miejsce – komunijna, plenerowa sesja fotograficzna + 2 wydruki o łącznej powierzchni 1 mkw na płótnie
 • II miejsce – komunijna, plenerowa sesja fotograficzna
 • III miejsce – wydruk wielkoformatowy o łącznej powierzchni 0,5 mkw na płótnie
 • dla pozostałych uczestników konkursu – ceny promocyjne na sesje foto – rabat 50%

3. Laureaci wybrani przez komisję konkursową zobowiązani są do kontaktu z LeoVision Fotografia w celu ustalenia terminu odbioru nagrody nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników – dotyczy także osób chcących skorzystać z ceny promocyjnej.

4. Plenerowa sesja fotograficzna – odbywać się będzie w ustalonym wspólnie terminie i miejscu, nie dalej jednak niż 15 km od Zielonej Góry. W sesji mogą uczestniczyć:

a. po sronie LeoVision: fotograf + ewentualnie technik

b. po stronie laureata: dziecko komunijne, rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo.

Czas trwania sesji łącznie z ewentualnym dojazdem nie może trwać dłużej niż 4 godziny.

Scenariusz sesji powinien być zaplanowany przed jej realizacją. Poroponowany jest przez rodziców lub fotografa. Scenariusz może być w nieznacznym stopniu modyfikowany w trakcie trwania sesji.

5. Przerwanie sesji. W przypadku gdy do sesji dołączą inne osoby niż wymienione w pkt. 4b fotograf ma prawo przerwać i zakończyć sesję bez jej ponownego wznawiania.

6. Wydruki na płótnie – fotograf wydrukuje wybrane przez laureata zdjęcia z sesji na płótnie i przekaże je laureatowi w terminie do 14 dni od daty przekazania do druku. Do wydruku mogą być wykorzystane także zdjęcia inne, przekazane przez laureata.

7. Zdjęcia – laureat otrzyma od Fotografa pakiet (20-40) zdjęć-miniatur, z których wybierze do 10 szt, które fotograf przekaże w oryginalnym rozmiarze do własnego wykorzystania (druku, publikacji, itp) w formie plików graficznych JPG przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail laureata.

8. Przed przystąpieniem do sesji foto laureat podpisze stosowną umowę z fotografem (TFP), która jest nieodłącznym elementem realizacji sesji i jest obowiązkowa.

9. Fotograf ma prawo wykorzystać do 5 wybranych i zatwierdzonych przez laureata zdjęć do własnego portfolio (wydruk, publikacja www).

UWAGA! Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie akceptacją niniejszych postanowień i regulaminu.

_____________________________________________________________________

Podstawowe ceny plenerowych sesji foto:

1. Godzina pracy fotografa – 300,00 zł

– w cenie jednej godziny pracy: wykonanie serii (30-60) zdjęć, wybór, obróbka komputerowa i

przekazanie do 5 zdjęć w formie elektronicznej

– cena obejmuje pracę z jednym modelem (nie dotyczy sesji konkursowych)

– godzina pracy nie obejmuje czasu dojazdu

2. Dojazd (dotyczy miejsc poza Zieloną Górą) – 5 zł/ km

Ceny za dodatkowe usługi do wglądu u fotografa. Przy sesjach dłuższych istnieje możliwość negocjacji cen.