Konkurs Foto Kebab – regulamin

Regulamin konkursu

FOTO KEBAB

1.Organizatorem konkursu jest SR FOOD SERVICE, Reazul Islam, ul. Sienkiewicza 10, 96-500 Sochaczew NIP 8371829205 jako Kebab King Star 24 h Zielona Góra (skr.Kebab KS

2. Czas trwania i miejsce konkursu: Konkurs trwa od dnia 12.08.2018 r do 31.08.2018 r. i odbywa się na fanpage Kebab KS na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/kebabkingstarzielonagora

3. Nagrody w konkursie: III miejsce – dowolny kebab + napój; II miejsce – zestaw 2 dań obiadowych + 2 napoje; I miejsce – plenerowa sesja fotograficzna

4. Fundatorzy nagród: II i III miejsce – Kebab KS, I miejsce – Fotografia LeoVision

5. Zasady udziału w konkursie: 

 • zrób swoje zdjęcie z ulubioną potrawą (zakupioną w naszym lokalu) na tle restauracji Kebab KS
 • zamieść zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym
 • udostępnij post na swoim profilu 
 • polub fanpage naszego partnera – facebook.com/fotografia.leovision

6. Zasady wyboru laureatów:

 • zdjęcie przedstawiające potrawy inne niż zakupione w naszym lokalu będą usuwane przez administratora i nie wezmą udziału w konkursie
 • zdjęcia lub komentarze obraźliwe, niemoralne i wulgarne będą usuwane przez administratora i nie wezmą udziału w konkursie
 • komentarze bez zdjęcia nie wezmą udziału w konkursie
 • nagrody otrzymają osoby, których komentarze otrzymają najwięcej polubień i wypełnią warunki z punktu 5.

7. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu: Konkurs kończy się dnia 31.08.2018 r o godzinie 24:00. Wyniki zostaną podane w terminie do 3 dni od jego zakończenia. Laureatom prześlemy w wiadomości prywatnej kod, który upoważni ich do odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania nagrody do dnia 30.09.2018 r – nagrody przepadają

8. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie użytkownicy portalu społecznościowego facebook, którzy swoim uczestnictwem zgadzają się na postanowienia regulaminu oraz warunków prywatności powyższego portalu. Tym samym informujemy, że administratorem danych uczestników konkursu nadal pozostaje Facebook.

9. Z laureatem I miejsca skontaktuje się właściciel LeoVision w celu ustalenia realizacji nagrody. Do prawidłowej realizacji nagrody – sesjo fotograficznej – niezbędne będzie podpisanie umowy TFP, do której laureat udostępni swoje dane osobowe. LeoVision oświadcza, iż będzie administrował tymi danymi tylko i wyłącznie w celach prawidłowej realizacji umowy, jednocześnie obowiązuje się do pełnej ochrony tych danych wg obowiązujących zasad prawnych co uwarunkowane i udokumentowane będzie odpowiednimi zapisami w umowie TFP. 

10. Nagrodę główną – Plenerowa Sesja Fotograficzna – może odebrać tylko osoba pełnoletnia. W przypadku osób poniżej 18tego roku życia odbiór nagrody wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, z którymi będzie podpisana umowa TFP w imieniu nieletniego laureata. W przypadku laureatów w wieku poniżej 15-tu lat niezbędna jest dodatkowa obecność rodzina lub prawnego opiekuna podczas sesji fotograficznej. 

11. Realizacja nagrody w terminie do końca roku 2018, po tym terminie nagroda przepada. 

12. Forma, miejsce oraz czas sesji fotograficznej dowolna – do ustalenia z laureatem i fotografem LeoVision z zastrzeżeniem:

 • miejsce – nie dalej niż 20 km od Zielonej Góry
 • LeoVision ma prawo odmówić realizacji nagrody – sesji foto – w przypadku gdy ta będzie miała charakter wulgarny i niemoralny.
 • W ramach umowy TFP model / modelka otrzyma pakiet 10 – 30 profesjonalnych fotografii w wersji elektronicznej

13. LeoVision zastrzega sobie, iż podczas sesji foto może wziąć udział dodatkowo jedna osoba towarzysząca np.rodzic, przyjaciel a także jedna osoba współpracująca z fotografem. 

14. Udział w konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego pełną akceptacją.